R-House avuksi tilojen muutosprojekteissa

R-House tarjoaa kotitalouksille ja yrityksille monipuolisesti sekä suunnittelu- että sisustus- ja huoltopalveluita.

Palvelut tarjotaan ja tehdään aina yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.